Vážení a milí hosté,
vítáme Vás v hotelu Roubenka. Jsme rádi, že jste navštívili právě náš podnik, v němž Vás - i v dnešní době - ovane dech minulých staletí.

Jistě jste slyšeli, že Štramberk byl povýšen na město markrabětem Janem Jindřichem v roce 1359. Středověký Štramberk, rozložený na svazích Bílé hory a Zámeckého vrchu, tvořilo pouze 22 várečných domů, které ve čtyřech blocích obklopovaly náměstí. O rozrůstání štramberského předměstí se mj. dovídáme i z Pamětního listu, který vložili Štramberští do makovice farního kostela při jeho opravě v letech 1611 - 1614. V této listině jsou uvedena jména purkmistra, evangelického faráře, celé městské rady a jména všech hospodářů. Již v této době bylo na předměstí devatenáct domů. Podle jmen jejich majitelů zjistil v 19. století městský gruntovní Jan Žerdík ze starých pozemkových knih, že mezi devatenácti předměstskými domy se už počátkem 17. století nacházelo i dnešní čp. 327 - kde právě sedíte a vybíráte něco dobrého k snědku.

V roce 1807 - jak dokládá datum na trámu - bylo stavení opravováno, možná "z gruntu přestavěno". Vystřídalo se zde několik majitelů - hospodářů, a každý vtiskl domu něco svého osobitého. Je na místě zde vzpomenout praděda Aloise Petráše (nar. 19. 8. 1870), který byl velmi aktivním člověkem. V roce 1927 se stal starostou města a v této funkci setrval až do roku 1935.

Od jeho smrti uběhlo více než šedesát let. Někdejší selský grunt nabízí dnes místo dřiny klidné posezení v příjemném prostředí s milou obsluhou. Objekt byl zrekonstruován (od roku 1995 do listopadu 1998) do podoby z roku 1807 za výrazné pomoci ing. arch. Domoráka, který se zasloužil o její ztvárnění. V roce 2002 přibyla ještě jedna roubená stavba a vynikl tak komplex stylových hotelových budov s ovocnou zahradou v příjemném prostředí Štramberka. Na kompletní rekonstrukci se podílelo mnoho zručných řemeslníků a firem. Ti všichni se přičinili o dnešní podobu "Matýskovic". Splnilo se tak dlouholeté úsilí Aleny a Pavla Bajerových, kteří se nyní společně se svými zaměstnanci starají o spokojenost návštěvníků Roubenky. Věříme, že posezení v krásném prostředí, vyzdobeném obrazy štramberské rodačky Aleny Schäferové, bude pro Vás příjemné i poučné, že si vyberete z naší bohaté nabídky, a že Vám bude u nás prostě líbit...

Facebook